Charlotte van der Hoeven, Coaching en Training

Charlotte van der Hoeven, Coaching en Training
Narcisme-Expert | Expert Narcistisch Misbruik | Coach & Trainer

zondag 20 oktober 2019

Over narcisme: Hoogsensitiviteit en narcisme

Veel HSP’ers hebben in hun leven weleens een relatie gehad met een narcist. Hoe komt dit? 
hsp narcisme
Beide personen zeggen dat ze uitermate gevoelig zijn, er is echter een groot en belangrijk verschil. Een hoogsensitief persoon is erg gevoelens voor de omgeving, prikkels en gevoelens van anderen en vaak teveel afgestemd op de ander en te weinig afgestemd op zichzelf. De narcist is ook gevoelig, echter alleen maar voor zichzelf. Deze denkt altijd in zijn of haar belang en is juist verre van afgestemd op de ander, want een narcist heeft nauwelijks tot geen empatisch vermogen. 
Waar de HSP’er zo’n behoefte heeft aan harmonie, lijkt een narcist juist te gedijen bij conflicten en deze ook op te zoeken en aan te wakkeren. Wat een HSP’er juist gaat triggeren om steeds harder te werken in een dergelijke relatie. HSP’ers zijn erg bewust en werken hard en wanneer het dan mis lijkt te gaan in deze relatie, gaan ze denken wanneer ze nog iets beter hun best doen, dat de relatie zal slagen. Hier gaat een narcist misbruik van maken en een HSP’er gaat zich steeds machtelozer voelen. Een vicieuze cirkel waar je heel lastig uit komt. 
Het lijken twee uitersten, maar toch is er een gemeenschappelijke deler: er is vaak geen verbinding met het echte zelf. Mensen die hoogsensitief zijn, zijn vaak zo sterk afgestemd op de ander en hebben dit als het ware over-ontwikkeld, dat ze niet eens stilstaan bij wat hun eigen wil, grenzen en behoeftes zijn. Een narcist is gedurende zijn kindertijd vaak ontkoppeld geraakt van zijn eigen ziel/ik, waardoor deze geen verbinding kan maken met het echte zelf en door middel van destructief gedrag probeert te (over)leven. Voor een HSP’er is het te leren om te luisteren naar je eigen ik en daardoor weer in contact te komen met jezelf, voor een narcist helaas niet. 
Het lastige in deze combinatie is dat mensen die hoogsensitief zijn, vaak naast het overmatig aanwezige empatisch vermogen, een sterk verantwoordelijkheids- en loyaliteitsgevoel hebben. Juist datgene wat een narcist niet heeft.

HSP’ers kunnen dan ook de goede kanten van de narcist ondanks alles blijven zien, want laten we wel wezen, ieder mens heeft een goede en een slechte kant, alleen bij een narcist is de slechte kant over-ontwikkeld. Een prachtige eigenschap om zo te willen kijken, maar tevens een grote valkuil. Ook willen ze de ander proberen te helpen en het beste uit zichzelf te laten halen, zich/haar te laten ontwikkelen. Het is echter niet aan jou om de problemen van een ander op te lossen, het is belangrijk om in de eerste plaats voor jezelf te zorgen. 
Door te leren om met jezelf in contact te komen en te leren je eigen ik serieus te nemen, in plaats van te veranderen omwille van de ander of de harmonie, dan zul je je eigen ik-kracht meer en meer ontwikkelen. Door je inuïtie serieus te nemen en te luisteren naar je lichaam en geest en hier ook de tijd en rust voor in te bouwen, zal je ook zien dat je hier echt op kunt vertrouwen. Dan zullen je relaties ook kunnen veranderen naar gezonde relaties waarin gelijkwaardigheid, harmonie en bovenal oprechte liefde en liefde zonder condities aanwezig zijn. 
De belangrijkste les die we kunnen leren uit een destructieve relatie is het ontwikkelen van eigenliefde, of je nu hoogsensitief bent of niet. 
Leer dat je de ander niet liefhebt boven jezelf, maar als jezelf. 

Leer je eigen ik te ontwikkelen en je af te schermen voor de sfeer, stemming en energie van de ander en leer bovenal jezelf serieus te nemen, te helpen en te accepteren. Ook dit is iets waar ik je in mijn praktijk mee kan helpen. 
Dit artikel is geschreven door Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training. Iedere derde zondag van de maand verschijnt zij hier met een column op Ze.nl.
Charlotte van der Hoeven is professioneel coach en therapeut en heeft zich gespecialiseerd in narcistisch misbruik. Meer informatie hierover kun je vinden op haar website www.narcismevrij.nl of op de Facebook-pagina van Narcismevrij.nl.http://www.narcismevrij.nl/
Charlotte van der Hoeven, Coaching-Training-
Charlotte-van-der-Hoeven, Coaching & Training is gespecialiseerd in coaching voor slachtoffers en training van hulpverleners w.b. narcistisch-misbruik en narcistische-mishandeling en narcisme, blog-narcistisch-misbruikblog-narcismeblog-narcistische-mishandelingcoach-narcistisch-misbruiktherapeut-narcistisch-misbruikwat-is-narcisme
 

zondag 22 september 2019

Over narcisme: Weten narcisten dat ze narcistisch zijn?

Je zult het maar zijn; een narcist. Maar in hoeverre heeft een narcist er daadwerkelijk zelf last van en is deze zich ervan bewust? Onderzoek geeft verklaringen en uitleg.
narcist

Is een narcist zelfbewust?

Veel onderzoekers hebben lang de theorie gehad dat narcisten een gebrek aan zelfbewustzijn hebben. Maar is dit ook daadwerkelijk het geval? Deze vraag hebben drie onderzoekers van de University in St. Louis zichzelf ook afgevraagd en hebben drie studies opgebouwd om te kijken in hoeverre narcisten enige vorm van inzicht hebben in hun eigen gedrag en persoonlijkheid. Er werd onderzocht hoe ze geloofden dat ze gezien werden door de ander en hoe ze zichzelf zagen. Er kwam onder andere uit naar voren –niet verrassend-  dat narcisten vinden dat ze geslaagd zijn. Ze zien zichzelf als leuker, intelligenter, bekwamer, aantrekkelijker, kortom superieur aan anderen. Maar waar ze zichzelf op positieve aspecten hoger achten dan anderen, geldt dit ook voor de negatieve aspecten. Ze zien zichzelf ook als impulsiever, arroganter en meer op macht en controle gericht dan anderen. Wat blijkt? Narcisten zijn zich er wel terdege van bewust dat ze narcistisch zijn, maar ook van hun reputatie. Diep vanbinnen, (blijkt uit onderzoek) weten ze dat anderen hen anders waarnemen dan hoe zij zichzelf proberen te profileren. 

Arrogant zijn is compliment voor narcist

Wat maakt het dan dat een narcist zichzelf zo overschreeuwt en wil opblazen als deze toch weet dat anderen vaak een minder florissant beeld van ze hebben?

Zoals bekend, hebben narcisten vaak een minderwaardigheidsgevoel en gaan zichzelf hierdoor overschreeuwen, maar dit hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Het zou ook kunnen dat narcisten denken dat anderen jaloers op hen zijn. Als een narcist negatief commentaar krijgt, zou deze kunnen denken dat dit alleen maar gebeurt, omdat de ander jaloers is. Daarnaast zou het zo kunnen zijn dat een narcist denkt dat anderen zich niet realiseren hoe geweldig ze zijn en dat ze daarom zichzelf zo overschreeuwen en overbluffen. Een narcist ziet het dan ook als een compliment als deze te horen krijgt dat hij/zij arrogant is, omdat deze op zo’n moment bevestigd wordt in zijn of haar reputatie; ik sta boven de ander en de ander voelt zich minder dan mij. Daarnaast lijkt het narcisten enkel om reputatie te gaan; ze worden liever bewonderd dan geliefd. Ze horen liever hoe succesvol en geslaagd ze zijn, dan hoe lief en schattig ze zijn. Het kan ook zo zijn dat het narcisten niets interesseert wat hun impact is op anderen, zolang deze persoon hun doelen maar niet in de weg staat. Kom je in het vaarwater van een narcist, dan schroomt deze niet om er alles aan te doen wat nodig is om zijn of haar doel te bereiken.  

Daarnaast zijn narcisten zich ervan bewust dat degenen die hen net ontmoeten, vaak een veel positievere indruk van hen hebben, dan degenen die de narcist al veel langer kent. Maar ook hiervoor geldt weer, dit interesseert de narcist niet, want ze willen denken dat ze te goed zijn ten opzichte van de ander. Er zijn dan ook vaak korte termijnrelaties in plaats van relaties voor de lange termijn, zowel zakelijk als privé, in relaties of vriendschappen. 
Er zijn narcisten die veranderen door drastische gebeurtenissen die ze meemaken in hun leven en het hen dan geen andere keuze geeft dan te transformeren, maar over het algemeen genomen, veranderen narcisten sporadisch, vaak omdat ze dat niet willen. Tenzij een verandering zal bijdragen aan het verhogen van hun status of macht of aan hen in welke vorm dan ook een positieve bijdrage zal leveren.
Dit artikel is geschreven door Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training. Iedere derde zondag van de maand verschijnt zij hier met een column op Ze.nl
Charlotte van der Hoeven is professioneel coach en therapeut en heeft zich gespecialiseerd in narcistisch misbruik. Meer informatie hierover kun je vinden op haar website www.narcismevrij.nl of op de Facebook-pagina van Narcismevrij.nl.http://www.narcismevrij.nl/
Charlotte van der Hoeven, Coaching-Training-
Charlotte-van-der-Hoeven, Coaching & Training is gespecialiseerd in coaching voor slachtoffers en training van hulpverleners w.b. narcistisch-misbruik en narcistische-mishandeling en narcisme, blog-narcistisch-misbruikblog-narcismeblog-narcistische-mishandelingcoach-narcistisch-misbruiktherapeut-narcistisch-misbruikwat-is-narcisme
 

dinsdag 20 augustus 2019

Over narcisme: Hoe ontwikkelen narcisten zich naarmate ze ouder worden?

Het is interessant om te kijken naar mensen die narcistisch zijn en oud worden/zijn. Hoe wordt hun persoonlijkheid verder gevormd door de tand des tijds en wordt het narcisme erger of minder?
narcisme
Als we een tijdlijn zouden maken, zie je dat mensen die narcistisch zijn, prima gedijen in hun 20-er en 30-er jaren. Er lijkt vaak nog hoegenaamd niks aan de hand. Ze geven hun omgeving de indruk populair te zijn en vaak zijn ze dat ook (geweest). Als ze 40-er worden, begint daar echter verandering in te komen. Ze hebben een hekel aan ouder worden en verliezen ook hoe ouder ze worden, de kracht en het uiterlijk om mensen te charmeren. In de 50-er en 60-er jaren beginnen de meeste narcistische mensen vrienden om hen heen te verliezen, als ze die hebben en beginnen ze ook hun invloed te verliezen. Ze lijken steeds minder succesvol te zijn in hun pogingen anderen te intimideren en manipuleren. Ze beginnen te voelen dat het leven hen controleert in plaats van dat zij het leven controleren, maar dit willen en kunnen ze niet aan zichzelf toegeven. Ze willen het gevoel hebben onfeilbaar te zijn. Vaak kun je dan ook niet met hen over de dood praten, omdat dit voor een narcist te confronterend is.
In het stadium als een narcist nog bezig is met het stichten van een gezin, zie je vaak dat waar gezonde ouders hun kinderen zien opgroeien en al dan niet succesvol zien worden, dat narcistische ouders in hun eigen kind de competitie zien en proberen ze hun kinderen hun eigen wil op te leggen, met de vaak daarmee gepaarde minachting en woede. Moeders die narcistisch zijn, kunnen hun dochter bekritiseren dat ze te dik, dun, lelijk, dom is, maar zien eigenlijk het tegenovergestelde. Door het zelfvertrouwen van hun kind te ondermijnen, voelt de moeder zich beter over haar eigen uiterlijk. Narcistische vaders zullen een zoon vaak tegenwerken als de jongen in een man begint te veranderen. Dit kan zich uiten in vuistgevechten: wie is de sterkste? En waar de jonge zoon juist zo op zoek is naar vaderlijke raad en een rolmodel van zijn eigen gevoel voor mannelijkheid, wordt deze juist ondermijnd en tegengewerkt door dezelfde narcistische vader, wat het kind klein en onzeker maakt. 
Narcistische mensen zijn het grootste deel van de tijd bezig met het zoeken van fouten bij de ander, ontregelen en hebben driftbuien. Dit is hoe ze hun macht en controle willen uitoefenen. Echter in de loop der jaren komen ze erachter dat dit naarmate ze ouder worden lang niet altijd meer zo werkt. Ze voelen zelf dat ze in fysieke kracht achter beginnen te lopen en kunnen ook niet meer zo vlot en snel meedoen in de maatschappij, ook al blijven ze hier heel hard hun best voor doen. Ze weigeren dan ook vaak om hulp te krijgen en worden vaak enorm verbitterd en gefrustreerd. De confrontatie met de aftakeling en achteruitgang van lichaam en geest, benadrukt dat zelfs zij tijdelijk en kwetsbaar zijn en dit is juist iets wat een narcist vooral niet wil voelen en zijn. Het idee dat ze geen macht meer hebben, maakt ze vaak enorm negatief. Het is dan ook geen makkelijke klus om voor een bejaarde narcist te zorgen, want zelfs op hoge leeftijd doe je het nooit goed genoeg en zelfs dan weten zij het nog altijd beter. Ook al kunnen ze dan geen macht en controle meer uitoefenen.
Dit artikel is geschreven door Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training. Iedere derde zondag van de maand verschijnt zij hier met een column op Ze.nl. Charlotte van der Hoeven is professioneel coach en therapeut en heeft zich gespecialiseerd in narcistisch misbruik. Meer informatie hierover kun je vinden op haar website www.narcismevrij.nl of op de Facebook-pagina van Narcismevrij.nl.  http://www.narcismevrij.nl/
Charlotte van der Hoeven, Coaching-Training-
Charlotte-van-der-Hoeven, Coaching & Training is gespecialiseerd in coaching voor slachtoffers en training van hulpverleners w.b. narcistisch-misbruik en narcistische-mishandeling en narcisme, blog-narcistisch-misbruikblog-narcismeblog-narcistische-mishandelingcoach-narcistisch-misbruiktherapeut-narcistisch-misbruikwat-is-narcisme
 
Als we een tijdlijn zouden maken, zie je dat mensen die narcistisch zijn, prima gedijen in hun 20-er en 30-er jaren. Er lijkt vaak nog hoegenaamd niks aan de hand. Ze geven hun omgeving de indruk populair te zijn en vaak zijn ze dat ook (geweest). Als ze 40-er worden, begint daar echter verandering in te komen. Ze hebben een hekel aan ouder worden en verliezen ook hoe ouder ze worden, de kracht en het uiterlijk om mensen te charmeren. In de 50-er en 60-er jaren beginnen de meeste narcistische mensen vrienden om hen heen te verliezen, als ze die hebben en beginnen ze ook hun invloed te verliezen. Ze lijken steeds minder succesvol te zijn in hun pogingen anderen te intimideren en manipuleren. Ze beginnen te voelen dat het leven hen controleert in plaats van dat zij het leven controleren, maar dit willen en kunnen ze niet aan zichzelf toegeven. Ze willen het gevoel hebben onfeilbaar te zijn. Vaak kun je dan ook niet met hen over de dood praten, omdat dit voor een narcist te confronterend is.
In het stadium als een narcist nog bezig is met het stichten van een gezin, zie je vaak dat waar gezonde ouders hun kinderen zien opgroeien en al dan niet succesvol zien worden, dat narcistische ouders in hun eigen kind de competitie zien en proberen ze hun kinderen hun eigen wil op te leggen, met de vaak daarmee gepaarde minachting en woede. Moeders die narcistisch zijn, kunnen hun dochter bekritiseren dat ze te dik, dun, lelijk, dom is, maar zien eigenlijk het tegenovergestelde. Door het zelfvertrouwen van hun kind te ondermijnen, voelt de moeder zich beter over haar eigen uiterlijk. Narcistische vaders zullen een zoon vaak tegenwerken als de jongen in een man begint te veranderen. Dit kan zich uiten in vuistgevechten: wie is de sterkste? En waar de jonge zoon juist zo op zoek is naar vaderlijke raad en een rolmodel van zijn eigen gevoel voor mannelijkheid, wordt deze juist ondermijnd en tegengewerkt door dezelfde narcistische vader, wat het kind klein en onzeker maakt. Narcistische mensen zijn het grootste deel van de tijd bezig met het zoeken van fouten bij de ander, ontregelen en hebben driftbuien. Dit is hoe ze hun macht en controle willen uitoefenen. Echter in de loop der jaren komen ze erachter dat dit naarmate ze ouder worden lang niet altijd meer zo werkt. Ze voelen zelf dat ze in fysieke kracht achter beginnen te lopen en kunnen ook niet meer zo vlot en snel meedoen in de maatschappij, ook al blijven ze hier heel hard hun best voor doen. Ze weigeren dan ook vaak om hulp te krijgen en worden vaak enorm verbitterd en gefrustreerd. De confrontatie met de aftakeling en achteruitgang van lichaam en geest, benadrukt dat zelfs zij tijdelijk en kwetsbaar zijn en dit is juist iets wat een narcist vooral niet wil voelen en zijn. Het idee dat ze geen macht meer hebben, maakt ze vaak enorm negatief. Het is dan ook geen makkelijke klus om voor een bejaarde narcist te zorgen, want zelfs op hoge leeftijd doe je het nooit goed genoeg en zelfs dan weten zij het nog altijd beter. Ook al kunnen ze dan geen macht en controle meer uitoefenen.

Dit artikel is geschreven door Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training.
Iedere derde zondag van de maand verschijnt zij hier met een column op Ze.nl
Charlotte van der Hoeven is professioneel coach en therapeut en heeft zich gespecialiseerd in narcistisch misbruik. Meer informatie hierover kun je vinden op haar website www.narcismevrij.nlof op de Facebook-pagina van Narcismevrij.nl.

zondag 21 juli 2019

Over narcisme: Hoe vind je jezelf terug na een narcistische relatie?

Na een narcistische relatie ben je vaak helemaal op en leeg. Toch is er een belangrijke levensles voor jezelf uit te halen. Sterker nog, je kunt er sterker uitkomen. En ja, zelfs met kinderen in het spel.
over narcisme
Allereerst is het zeker waar dat je gemanipuleerd en misbruikt bent. Toch is er ook jouw lering uit te halen en dit voelt pijnlijk om te horen, maar je hebt het misbruik toegestaan. Ja, er spelen heel veel factoren een rol die weggaan bemoeilijken, maar erken dat je niet los kon komen van deze relatie en daardoor jaren of maanden met het gedrag van de narcist hebt geleefd. Als je in staat bent om jouw rol te zien en te erkennen, kun je naar de volgende fase in je herstel. Eerder lukt dat niet. Ja, je hebt zeker pijn en verdriet, maar kijk ook naar jouw eigen aandeel, wat maakte dat je dit allemaal hebt getolereerd, dit kan uit liefde of empathie zijn, maar ook uit een gebrek aan eigenwaarde of zelfrespect. 
Onderweg naar jezelf en tijdens je herstel komen er twee soorten vergeving om de hoek. Als je de rol die jij in deze relatie hebt gehad, kan erkennen, wordt het tijd om jezelf te leren vergeven. Iedereen maakt fouten in zijn leven, that’s part of the job. En daar is niks mis mee. Het gaat erom wat je er daarna mee doet en eruit leert. 
Daarnaast is het de kunst om de narcist te leren vergeven. Begrijp me niet verkeerd, dit betekent niet dat je zijn/haar gedrag goedkeurt, maar vergeving is de enige manier om verder te gaan en los te kunnen laten wat er gebeurd is. Dit is zeker pas de laatste stap in het proces, want in het begin is er heel veel pijn en gekwetstheid. En terecht. Realiseer je echter dat jij jezelf niet moet associëren met het gedrag van een narcist. Hij/zij kan het niet helpen dat deze zo is. Je kunt de narcist niet overtuigen of veranderen. Het enige wat je kunt doen, is inzien dat deze "emotioneel defect" is en daarom vergeven om verder te kunnen gaan. Niet vergeten en beseffen wie de narcist is, maar probeer het als les om te draaien om jezelf als persoon naar een hoger bewustzijnsniveau te tillen, niet om de narcist opnieuw in je leven te halen. 
Daarnaast zie je vaak dat mensen als ze langdurig in een relatie met een narcist hebben gezeten, volledig geconditioneerd zijn geraakt in een negatief denkpatroon over zichzelf. Probeer je hier bewust van te worden, dit is namelijk niet jouw stem, maar de stem van de narcist. Leer je bewust te worden hiervan, te focussen op wat voor zelfvernietigende gedachten je hebt gekregen en leer ze los te koppelen en om te draaien naar liefdevolle, milde gedachten over jezelf. Ja, je bent jezelf gedurende deze relatie jezelf waarschijnlijk kwijt geraakt, maar zet jezelf niet onder druk om meteen weer te willen weten wie je bent en wat je wilt. Alles heeft zijn eigen tijd en dynamiek. Door je daar zo op te focussen, kom je alleen maar uit bij leegte in jezelf en voel je je voortdurend slecht over jezelf. Je weet het nu gewoon even niet en ja, dat komt vanzelf weer. Door je te focussen op wat goed is voor jou en wie er goed zijn voor jou, waar je blij van wordt en waar je verdrietig van wordt, dat zijn de eerste stappen. 
Het is een rollercoaster van emoties en een hele pittige leerschool. Maar heb geduld met jezelf. Zoals gezegd, alles heeft z’n eigen tijd en dynamiek. Ik wens je veel wijsheid toe.

Dit artikel is geschreven door Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training. Iedere derde zondag van de maand verschijnt haar column op Ze.nl. Charlotte van der Hoeven is professioneel coach en therapeut en heeft zich gespecialiseerd in narcistisch misbruik. Meer informatie hierover kun je vinden op haar website www.narcismevrij.nl of op de Facebook-pagina van Narcismevrij.nl.  http://www.narcismevrij.nl/
Charlotte van der Hoeven, Coaching-Training-
Charlotte-van-der-Hoeven, Coaching & Training is gespecialiseerd in coaching voor slachtoffers en training van hulpverleners w.b. narcistisch-misbruik en narcistische-mishandeling en narcisme, blog-narcistisch-misbruikblog-narcismeblog-narcistische-mishandelingcoach-narcistisch-misbruiktherapeut-narcistisch-misbruikwat-is-narcisme
 

zondag 16 juni 2019

Over narcisme: Narcisme en ouderverstoting

Ouderverstoting; een fenomeen wat in toenemende mate voor lijkt te komen. Doe er dan nog een narcistische ex-partner bij en je hebt helemaal de poppen aan het dansen..
over narcisme

Wat houdt ouderverstoting in? 

Zoals eerder gezegd, lijkt het aantal vechtscheidingen in de huidige maatschappij alleen maar toe te nemen en dat is al schrijnend genoeg. Echter, het risico op een vechtscheiding en daarbij ook ouderverstoting als je een narcistische ex hebt, is erg groot.
Wanneer de ex-partner narcistisch is, zal deze vaak proberen de kinderen tegen de andere ouder op te zetten. Dit gebeurt vaak door de ene ouder zwart te maken en situaties te manipuleren; de omgang wordt tegengewerkt of zo moeilijk mogelijk gemaakt. Kinderen worden dusdanig gebrainwasht en gemanipuleerd, dat zij vaak de narcistische ouder die deze technieken inzet, gaan volgen en niet meer aan heldere waarheidsbevinding kunnen doen. Een scheiding is voor kinderen al zo heftig en ingrijpend en als de narcistische ex de boel dan ook nog eens gaat lopen verzieken, wordt het voor een kind al helemaal verwarrend. Ze weten niet meer welke ouder de waarheid spreekt en worden enorm aangetast in hun gevoel van zekerheid en veiligheid. Ieder kind heeft zaken die hij/zij mateloos irritant vindt van zijn/haar ouders. De narcist zal deze uitvergroten. Er worden bewust nare herinneringen opgehaald en negatieve eigenschappen van de andere ouder uitvergroot. Door deze alsmaar aan te kaarten en te herhalen, wordt een kind langzaamaan afwijzend ten opzichte van de andere ouder en negatief geprogrammeerd. Het kan ook zo zijn dat er andere factoren een rol spelen, zoals intimidatie die door de narcistische ouder wordt toegepast of het kind is bang voor straf, waardoor het maar voor de onveilige en instabiele ouder kiest, dit kan ook een loyaliteitskwestie zijn. Een kind voelt feilloos aan welke ouder stabiel is en welke niet. 
Ouderverstoting heeft voor kinderen nogal wat gevolgen. Vaak komen zij er op latere leeftijd pas achter dat de verhalen die de narcistische ouder vertelde, totale leugens blijken te zijn. Vaak zie je dat het kind dan alsnog contact gaat opnemen met de ouder die buitengesloten werd en juist de narcist gaat buitensluiten. Alleen dan zijn er vaak al heel wat jaren overheen gegaan. En dit is vaak precies de grootste angst van mijn cliënten; "Wat als mijn narcistische ex het voor elkaar krijgt dat mijn kinderen me niet meer willen zien?!" Dit is natuurlijk de grootste nachtmerrie van iedere ouder. 

Wat doe je tegen ouderverstoting?

Vooropgesteld, was het antwoord maar zo eenvoudig. Dit is het helaas niet. Hier kan en wil ik uitgebreid aandacht met jou als ouder aandacht aan besteden in mijn praktijk, maar om je voor nu toch wat op weg te helpen, hier wat tips.
Ga niet de tegenaanval in, dus te gaan doen wat de narcist doet; de ander zwartmaken. Dit verlies je namelijk altijd, want zij zijn niet slimmer, maar wel sluwer. Dit betekent niet dat je moet zwijgen, want hierdoor krijgt een narcist alle ruimte. Je kunt wel door met je kind in contact te blijven, als het ware tegengif aan de narcist te bieden, door je kind bewust te laten worden en houden met dingen die wel positief zijn aan jou en jullie contact door bijvoorbeeld het ophalen van leuke herinneringen, maar ook het maken van leuke en mooie, nieuwe herinneringen. Blijf vooral trouw aan wie jij bent en hoe je bent, ga niet geforceerd doen; een kind voelt dit feilloos aan. Bespreek en verbind vooral op het emotionele/mentale vlak, dit is iets wat een narcist niet kan. Door met je kind te praten waar hij/zij boos, blij, verdrietig, gelukkig, teleurgesteld over raakt en dit ook over jezelf te vertellen, verbind je op een veel dieper niveau dan dat een narcist ooit zal kunnen. Deze spreekt de taal van emoties niet. Dit is juist waar een kind zoveel behoefte aan heeft en zal ervaren dat jij de veilige ouder bent waar ruimte is voor emoties en gevoelens en er dus ook ruimte is voor het kind zelf. Ook al zal de narcist emoties en gevoelens (willen) veinzen, vroeg of laat, valt hij/zij door de mand. Stel jezelf dus open voor je kind, ook al wijst deze je keer op keer af en probeer niet in je angst te schieten, maar ga erover in gesprek. Laat jezelf niet klein en angstig maken, hoe moeilijk ook. Dan krijgt de narcist precies datgene wat hij/zij wil. Hanteer ook zeker grenzen, op een gezonde, constructieve manier en niet vanuit machteloosheid. Hier zijn veel methodes en technieken voor en hoe zwaar het ook lijkt, het is niet uitzichtloos. Ik coach en help je hier graag verder in vanuit mijn praktijk.

Dit artikel is geschreven door Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training. Iedere derde zondag van de maand verschijnt haar column op Ze.nl. Charlotte van der Hoeven is professioneel coach en therapeut en heeft zich gespecialiseerd in narcistisch misbruik. Meer informatie hierover kun je vinden op haar website www.narcismevrij.nl of op de Facebook-pagina van Narcismevrij.nl. http://www.narcismevrij.nl/
Charlotte van der Hoeven, Coaching-Training-
Charlotte-van-der-Hoeven, Coaching & Training is gespecialiseerd in coaching voor slachtoffers en training van hulpverleners w.b. narcistisch-misbruik en narcistische-mishandeling en narcisme, blog-narcistisch-misbruikblog-narcismeblog-narcistische-mishandelingcoach-narcistisch-misbruiktherapeut-narcistisch-misbruikwat-is-narcisme
 

zondag 19 mei 2019

Over narcisme: 'Laten we vrienden blijven'

Ondanks het feit dat er een enorm percentage vechtscheidingen onder mensen met een narcistische ex-partner is, is er ook een percentage waarbij de narcistische ex 'vrienden wil blijven'. Maar wat houdt dat vrienden blijven nou daadwerkelijk in?
narcisme

Vrienden blijven met een narcist

Het is duidelijk dat een relatie niet heeft gewerkt tussen jou en je narcistische ex. De redenen voor een narcist kunnen de volgende zijn: voor de narcist is het onbegrijpelijk wat je hem/haar nou allemaal kwalijk neemt en deze verkropt het niet als hij/zij moet horen hoeveel pijn hij/zij jou bezorgd heeft, ondanks dat je je ex hiervoor altijd maar hebt willen vergeven. En waarom gluurde je in hun telefoon, terwijl je daar niks te zoeken had? Dan moet je ook niet raar opkijken als je daar contacten met hun exen en/of andere vrouwen ziet staan en vervolgens boos worden. Dan had je ook niet moeten kijken, dat is schending van hun privacy. 
En waarom was je zo claimerig? Als je meer vrijheid had gegeven en zijn/haar angst voor binding rustig had benaderd, dan waren dingen heel anders gelopen. Maar ja, jij dramde maar door en was zo bepalend. Jij wilde altijd maar afspreken, dus vind je het gek dat de narcist zo nu en dan afstand van je nam? Ze hebben het volste recht om even tot zichzelf te komen en dus uit je gezichtsveld te verdwijnen, wat doe je toch ingewikkeld. Dit zal je ongetwijfeld bekend in de oren klinken als je de narcist aanhoort. Maar het is de reinste flauwekul. 
Voor jou zijn de redenen en motieven echter heel anders waarom het niet heeft gewerkt tussen jullie. Je kan er niet langer tegen om je zo onbelangrijk, geen prioriteit en waardeloos te voelen. Je wilt niet langer geestelijk en/of lichamelijk mishandeld worden. En iedere keer maar in dezelfde vicieuze cirkel van ruzie, goedmaken en weer ruzie terecht te komen en aantrekken en afstoten. Dus waarom zou je met zo iemand 'vrienden' willen blijven? Wij mensen zijn heel goed in het saboteren van ons eigen 'ik' en onder de noemer vrienden blijven, hoef je (nog) niet daadwerkelijk afscheid te nemen van de narcist. Want afscheid nemen, dat doet pijn.
Daarnaast kun je je afvragen of je iemand die je zo behandelt daadwerkelijk geschouwd kan worden als een vriend. Zou jij je zoon of dochter zo'n vriend toewensen? Hebben jullie ondanks alles, toch van elkaar geleerd en kunnen jullie met respect als echte maatjes zonder bedrog door het leven gaan? Vergeet het maar. De optie 'vrienden blijven' van een narcist betekent niets anders dan voeding en hij/zij zal altijd nog dezelfde dubbele agenda blijven hanteren. 

Neem afstand

Narcisten hebben een hekel aan verliezen en falen, ze kunnen er niet mee omgaan als ze afgewezen worden door een partner en hebben er moeite mee om dingen los te laten, want dan verliezen ze de controle over de ander. Daarnaast ontlenen narcisten hun sociale status of positie aan een (ex-)partner. Dus hoe beter contact er is met de diverse exen die hen na verloop van tijd toch weer aardig behandelen, hoe beter zij zich voelen. Want kijk nou toch eens, de narcist zal toch echt wel een aardig persoon zijn, gezien het feit dat iedere ex nog met hem/haar wil koffiedrinken en afspreken. Daarnaast wil een narcist zich niet binden, maar je toch als optie houden. Ook voor eventueel seksueel contact en op deze manier toch controle en invloed uitoefenen.
Het kan verleidelijk klinken om vrienden te blijven, want niemand vindt afscheid en rouw en de daarbij behorende pijn fijn. Maar realiseer je goed: hoe langer jij eraan meedoet, hoe langer het duurt voordat je weer verder kunt met je eigen leven en je leven weer op de rit hebt. 
De enige manier om los te komen van een dergelijke ex, is door echt afstand te nemen en uit de situatie te stappen. Pas dan ga je na verloop van tijd zaken weer in het juiste perspectief zien. Dan kan de mist om je heen optrekken en zie je welke mensen echt respect voor je hebben en om je geven. Op een gezonde, constructieve manier. Niet dat je weer in de wachtstand staat wanneer de narcist wil afspreken, contact met je zal opnemen, enzovoort. Je gaat weer een eigen leven creëren en dan pas mensen die gezond zijn voor jou aantrekken. 

Dit artikel is geschreven door Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training. Iedere derde zondag van de maand verschijnt haar column op Ze.nl. Charlotte van der Hoeven is professioneel coach en therapeut en heeft zich gespecialiseerd in narcistisch misbruik. Meer informatie hierover kun je vinden op haar website www.narcismevrij.nl of op de Facebook-pagina van Narcismevrij.nl.http://www.narcismevrij.nl/
Charlotte van der Hoeven, Coaching-Training-
Charlotte-van-der-Hoeven, Coaching & Training is gespecialiseerd in coaching voor slachtoffers en training van hulpverleners w.b. narcistisch-misbruik en narcistische-mishandeling en narcisme, blog-narcistisch-misbruikblog-narcismeblog-narcistische-mishandelingcoach-narcistisch-misbruiktherapeut-narcistisch-misbruikwat-is-narcisme
 

zondag 21 april 2019

Over narcisme: Is een narcistische persoonlijkheidsstoornis te behandelen?

In mijn praktijk heb ik dagelijks te maken met mensen die slachtoffer zijn geworden van narcistisch misbruik. Ik help ze te herstellen en weer gelukkig te worden. Maar wat als je de narcist in je leven wilt houden? Is 'genezing' mogelijk?
over narcisme behandelen

Blijven bij een narcist

Veel mensen roepen: 'ga weg bij deze persoon' en 'hij/ zij is niet goed voor je'. Daar hebben ze gelijk in. Toch zijn er mensen die me vragen: is hij/zij te veranderen of heeft hij/zij nu bij de volgende partner wel de inzichten en ligt het toch niet aan mij? Hier ligt een enorm taboe op en juist daarom vind ik het zo belangrijk om het te bespreken. Men heeft vaak een bikkelhard oordeel als iemand bij de narcist wil blijven. In werkelijkheid weet je helemaal niet waarom die persoon deze keuzes maakt. 
De narcistische persoonlijkheidsstoornis kan uitermate verwoestend zijn voor persoonlijke relaties en staat erom bekend dat deze moeilijk te behandelen is. Vooral omdat narcisten weinig tot geen zelfreflecterend vermogen hebben en de schuld vaak bij de ander leggen. Ze weigeren toe te geven dat ze een probleem hebben. Daarnaast kunnen narcisten tricks uit de gesprekstherapie halen om je zo te gaan manipuleren. Toch is NPS in zeldzame gevallen soms te behandelen, maar in heel veel gevallen ook niet. Daarnaast vereist het heel veel tijd en geduld en is het tevens afhankelijk van de aard en gradatie van narcisme. 

Oorzaak van narcisme

De precieze oorzaken van de narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn onbekend, maar het heeft mede ook vaak een genetische en/of biologische oorzaak. De aandoening wordt ontwikkeld in de kindertijd, waarbij ook ontoereikend ouderschap een bepalende factor kan zijn. Denk hierbij aan een ouder die zijn/haar kind voortdurend bekritiseert of juist overmatig ophemelt. Narcisten hebben nauwelijks tot geen empatisch vermogen, hebben het idee recht te hebben op wat zij dan ook willen, ze ervaren een hoge mate van onveiligheid, hebben vaak een gevoel van eigendunk en de neiging om anderen te kleineren. 

Narcisme behandelen

Als je er toch voor kiest om met een narcist door het leven te gaan, is behandeling noodzakelijk om de relatie in enigszins normale banen te leiden of pijnpunten in de relatie te herstellen die door deze stoornis zijn beschadigd. Let wel: De narcistische persoonlijkheidsstoornis is niet te genezen, maar heel soms behandelbaar.
In de basis zal er vaak psychotherapie toegepast worden en daarnaast vaak gezinstherapie/relatietherapie, om de narcist in kwestie te laten begrijpen, - dus heel rationeel gezien -, wat de oorzaken van hun overtuigingen zijn en waar deze vandaan komen. Ook probeert de therapeut de narcist te laten begrijpen wat het gedrag met een ander doet en op welke wijze hij/zij wel met anderen dient om te gaan. 
Door middel van therapie kunnen sommige narcisten leren wat realistische doelen zijn en een beter gevoel voor verhoudingen gaan ontwikkelen. Leren hoe je gezonde persoonlijke relaties kunt ontwikkelen en onderhouden en deze effecten ook zelf ervaren. Een narcist denkt immers automatisch: what’s in it for me? Dus als hij/zij er ook baat bij voelt of ziet, dan wil dat weleens positief stimuleren. Soms wordt er ook medicatie gebruikt, maar dit is vaak om aandoeningen zoals depressie of angst te behandelen, die vaak samengaan met deze stoornis. Er is geen specifieke medicatie voor NPS. Maar nogmaals: dit is echt in uitzonderlijke gevallen, dus denk vooral aan wat goed is voor jou.
Je hebt een zware kluif aan de missie om narcisme te behandelen bij een partner, want narcisten zijn niet bereid om enige vorm van zwakte te erkennen en zoeken daarom zelden een behandelingstraject. En als het dan al aangegaan wordt, omdat ze merken dat er geen andere optie is, dan neemt een dergelijk behandelingstraject veel tijd in beslag, omdat het een fundamentele verschuiving in de persoonlijkheid vereist. Bovenal, overweeg of dit wel echt de beste optie voor jou is, want het belangrijkste is: vergeet jezelf niet. En het ligt niet aan jou. Als er al therapie is geweest, geeft dat nog geen garanties. Het is een stoornis, geen karaktereigenschap die je een beetje bij kunt schaven. Dus neem jezelf en je eigen gevoelens serieus. Wil je over dit onderwerp doorpraten, dan kan dat altijd in mijn praktijk.
Dit artikel is geschreven door Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training. Iedere derde zondag van de maand verschijnt haar column op Ze.nl. Charlotte van der Hoeven is professioneel coach en therapeut en heeft zich gespecialiseerd in narcistisch misbruik. Meer informatie hierover kun je vinden op haar website www.narcismevrij.nl of op de Facebook-pagina van Narcismevrij.nl.http://www.narcismevrij.nl/
Charlotte van der Hoeven, Coaching-Training-
Charlotte-van-der-Hoeven, Coaching & Training is gespecialiseerd in coaching voor slachtoffers en training van hulpverleners w.b. narcistisch-misbruik en narcistische-mishandeling en narcisme, blog-narcistisch-misbruikblog-narcismeblog-narcistische-mishandelingcoach-narcistisch-misbruiktherapeut-narcistisch-misbruikwat-is-narcisme