Charlotte van der Hoeven, Coaching en Training

Charlotte van der Hoeven, Coaching en Training
Narcisme-Expert | Expert Narcistisch Misbruik | Coach & Trainer

woensdag 28 januari 2015

De eeuwige leugen

 
Narcisten vertonen in hun gedrag vaak het zogeheten pathologisch liegen.
Nu liegt iedereen weleens om bestwil (zo’n één tot twee keer per dag), maar als het pathologisch wordt, kunnen er hele verhalen verzonnen worden. Er kan een schijnwereld opgebouwd worden en er is een onweerstaanbare neiging om gebeurtenissen in leugens om te buigen als de waarheid. Leugen op leugen stapelt zich op en het kan een hele levenswijze worden.
 
Er kan gelogen worden over situaties, status, gebeurtenissen die er meegemaakt zouden zijn, maar ook over relaties, contacten met anderen etc.
 
Het typische is dat pathologische leugenaars vaak meesters zijn in de "leugens van het weglaten". Hiermee bedoel ik: Er wordt actief gelogen als ze een probleem zouden moeten onthullen, maar als niemand ze er direct naar vraagt, wordt het verzwegen.
 
De leugenaar voelt zich namelijk veel comfortabeler bij het feit om informatie achter te houden in plaats van een leugen te bedenken. Dit heeft te maken met het feit dat wanneer  je dingen verzwijgt,  je niets hoeft te verzinnen, te onthouden en geen uit je duim gezogen excuus/verhaal hoeft te vertellen wat je vervolgens moet onthouden.
Het is makkelijker om verwarring bij de ander te scheppen door gaslighting, manipulaties of eeuwige ontkenning van een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden.
 
Als de leugen toch boven komt drijven, zie je heel vaak dat pathologische leugenaars zullen zeggen dat hij of zij toch al van plan was om het te gaan vertellen, maar zocht naar het juiste moment, de juiste tijd en de juiste manier. Of hij/zij zag quasi de ernst van de situatie niet in om het te moeten vertellen. Of hij/zij is het zogenaamd "vergeten". Dit alles uiteraard om zichzelf  niet te hoeven laten zien, het negatieve gedrag weg te vagen, ermee weg proberen te komen en zichzelf vrij te pleiten.
 
Of je iets achterhoudt, weglaat of onjuiste waarheden vertelt, het is allemaal een leugen. Dit concludeerde Paul Ekman, psycholoog en pionier op het gebied van onderzoek naar emoties en gelaatsexpressies. Ekman stelde vast dat liegen kon worden vastgesteld aan de hand van micro-expressies. Hij ontwikkelde een methode waarbij iedere menselijke gelaatsexpressie in kaart kon worden gebracht. (METT; Micro-Expression Training Tool). Deze tool stelt de gebruiker in staat om in minder dan een uur micro-expressies waar te nemen. Niet alleen in het gezicht, maar ook bij lichamelijk non-verbaal gedrag. In zijn onderzoek naar liegen lette hij ook op de lichaamstaal. Volgens Ekman wordt een verhullende leugen (wanneer men iets verzwijgt) vaak een vervalsende leugen (een verhaal wat gebaseerd is op onjuistheden) als de leugenaar voelt dat het slachtoffer hem confronteert of de leugenaar zelf klem zit.
 
Interessant is dat narcisten vaak veel ontkennen en zelfs als de waarheid aan het licht komt, nog steeds blijven ontkennen of zich er zogenaamd niets van kunnen herinneren. Vaak als er keihard bewijs is en er geen weg terug is, wordt er nog steeds ontkend en zal er uiteindelijk misschien worden toegegeven, maar zelfs in die bevestiging kunnen weer nieuwe leugens liggen. Het blijkt voor de narcist vaak haast onmogelijk om zijn negatieve gedrag toe te geven en bloot te laten leggen door de ander. Dan komen er vaak ook woede-uitbarstingen bij kijken en zal de narcist vervolgens beweren dat dit door de ander komt.
 
Ook is het mogelijk dat narcisten daadwerkelijk gaan geloven in hun eigen leugens. Als je als mens maar lang en vaak genoeg een verhaal herhaalt (circa 100 keer), ga je er uiteindelijk vanzelf in geloven. Dit is wat narcisten kunnen doen: Zo vaak bij hun standpunt blijven wat gebaseerd is op een leugen, dat ze er niet alleen jou, maar ook zichzelf in willen  laten geloven. Echt contact met een narcistisch persoon is dan ook heel lastig en sporadisch, omdat er altijd sprake is van een illusionaire wereld waar de narcist zich in begeeft. De wereld van de eeuwige leugen.
http://www.narcismevrij.nl/
Charlotte van der Hoeven, Coaching-Training-
Charlotte-van-der-Hoeven, Coaching & Training is gespecialiseerd in coaching voor slachtoffers en training van hulpverleners w.b. narcistisch-misbruik en narcistische-mishandeling en narcisme, blog-narcistisch-misbruik, blog-narcisme, blog-narcistische-mishandeling, coach-narcistisch-misbruik, therapeut-narcistisch-misbruik, wat-is-narcisme

woensdag 14 januari 2015

Verschillende vormen van narcisme

 
Narcisme wordt nogal eens over één kam geschoren. Als iemand egoïstisch is of graag in de spotlights staat, beroemd is, etc., wordt er tegenwoordig nogal snel geroepen dat hij of zij narcistisch is. Dit hoeft natuurlijk helemaal niet het geval te zijn. Er zijn dan nog veel meer kenmerken en gedragscriteria waaraan moet worden voldaan.
 
Vooropgesteld, we hebben allemaal te maken met een stukje narcisme in ons, het zogeheten gezond narcisme. Dit gezond narcisme zorgt er onder andere voor dat we beschikken over voldoende eigenwaarde en eigenliefde, het stelt ons in staat om voor onszelf te zorgen en onze grenzen aan te geven. Narcisme is dus niet per definitie "verkeerd" als je het op deze manier bekijkt.
 
Er is echter sprake van ongezond narcisme als ons eigen ik te allen tijde ten koste van anderen en willens en wetens, vooropgesteld wordt. Als we pathologisch gaan liegen en bedriegen om ons op die manier beter voor te doen dan hoe we daadwerkelijk zijn en als we geregeld grensoverschrijdend gedrag vertonen om op deze wijze ons eigen ik voortdurend voorop te kunnen stellen. Als er gedragingen ontstaan waarbij de ander schade berokkent wordt, dan hebben we te maken met een ongezonde vorm van narcisme.
 
Als je het hebt over een narcistische persoonlijkheidsstoornis komen er nog veel meer kenmerken om de hoek kijken. Hiervoor verwijs ik je graag naar mijn website:
Narcismevrij.nl.
Daar beschrijf ik diverse kenmerken die horen bij het gedrag van de narcist. Daarnaast kun je narcisme ook nog eens onderverdelen in verschillende vormen en ook nog eens in gradaties. Ik wil dit keer enkele soorten narcisme belichten.
 
Voorheen was de NPS (Narcistische Persoonlijkheidsstoornis) opgenomen in de DSM-IV schaal, maar in de huidige DSM-V schaal zijn de diverse persoonlijkheidsstoornissen beknopt weergegeven en is die van het narcistische model verwijderd. Dit kan dus nogal wat verwarring scheppen, mensen worden verkeerd of niet gediagnosticeerd en narcisme komt in een grijs gebied terecht. Om wat duidelijkheid te geven, heb ik hieronder een aantal soorten narcisme beschreven.
 
Wat voor soorten narcisme zijn er eigenlijk?
 
Het openlijk narcisme; Dit is een vorm van narcisme waarbij de narcist zichzelf geweldig vindt, er ook zeker niet voor schroomt aan te geven dat hij of zij een narcist is, omdat dit hem/haar juist "uniek" en onderscheidend maakt van de rest. Deze persoon is in het openbaar prominent aanwezig en laat zich graag zien en gelden.
 
Het verborgen narcisme; Dit is de tegenhanger van het openlijk narcisme. Bij deze vorm van narcisme is de narcist teruggetrokken, heeft vaak angsten of depressies, maar voelt zich wel superieur aan de rest van de samenleving. Deze narcist zal emotioneel of fysiek geweld of manipulaties vaak binnen vier muren uitvoeren, zodat het voor de buitenwereld niet opvalt wat er gaande is.
 
Het kwetsbaar narcisme; Dit is de narcist die niet of nauwelijks kritiek van de ander verdraagt. Het minderwaardigheidsgevoel overheerst hier het "ikbengeweldig-overschreeuwgevoel". Deze persoon zal er dan ook alles aan doen om voor de buitenwereld een goed beeld neer te zetten van zichzelf. Hij/zij "creëert" een beeld van zichzelf, met de nadruk op creëren. Dit is enkel bedoeld om een positief beeld af te geven.
 
Het grandioos narcisme: Dit type is een persoon die zichzelf als -het woord zegt het al- grandioos ziet. Het ontbreekt deze mensen dan ook niet aan een flinke dosis arrogantie, scheppen vaak en veel op, liegen over hun status. Ze doen zich vaak belangrijker en beter voor dan ze in wezen zijn, om op deze manier mee te kunnen komen/doen met mensen die in hun ogen wel groots en belangrijk zijn.
 
Het kwaadaardig (ook wel psychopatisch) narcisme: Deze vorm zie je naast ouder-kindrelaties, vooral veel in relaties waarbij sprake is van huiselijk geweld. Er is machtsmisbruik. En in deze vorm is er niet alleen sprake van emotioneel, maar ook fysiek geweld. Dit om de ander te kunnen controleren en beheersen. Er is vaak veel achterdocht en jaloezie en er wordt in sterke mate gedomineerd en geïntimideerd. 

Dit zijn een aantal verschillende vormen van narcisme. Het aloverheersende gevoel wat bij allen echter centraal staat, is het "Ik". Deze staat te allen tijde op de eerste plaats en hier is voor de narcist vaak alles voor geoorloofd.
http://www.narcismevrij.nl/
Charlotte van der Hoeven, Coaching-Training-
Charlotte-van-der-Hoeven, Coaching & Training is gespecialiseerd in coaching voor slachtoffers en training van hulpverleners w.b. narcistisch-misbruik en narcistische-mishandeling en narcisme, blog-narcistisch-misbruik, blog-narcisme, blog-narcistische-mishandeling, coach-narcistisch-misbruik, therapeut-narcistisch-misbruik, wat-is-narcisme

zondag 4 januari 2015

Verander je"zelf", niet de narcist

 
Het nieuwe jaar is begonnen en ik hoop voor velen dat dit een jaar mag zijn waarin jij jezelf terug kunt vinden en jezelf de mogelijkheid durft te geven om dit ook daadwerkelijk te gaan doen. Daarom leek het me goed dit nieuwe jaar mijn blog te beginnen over verantwoordelijkheid (durven) nemen. Niet voor de narcist, maar voor je"zelf".

Met verantwoordelijkheid nemen, bedoel ik jezelf veranderen en niet de narcist. Er zijn velen van ons die zich na de relatie met de narcist continue afvragen wat de narcist drijft, waarom hij of zij zo doet, wat de reden is van het gedrag, waarom er gelogen wordt, waarom hij of zij je zo behandeld heeft etc. Er worden analyses op losgelaten en het brein van de narcist wordt geprobeerd te doorgronden. Dit is volkomen logisch, je probeert te achterhalen waar je in terecht gekomen bent, overzicht te krijgen en hoe je uit deze rollercoaster kunt komen en blijven. Er is waarschijnlijk heel veel gebeurd en gebeurtenissen moeten verwerkt worden en een plek krijgen. Op een bepaald moment is het echter belangrijk om de aandacht naar jezelf te brengen. Want door voortdurend bezig te zijn met het gedrag van de narcist, ben en kom je niet dichter in contact met je"zelf".

Het gaat dus uiteindelijk niet om de vraag: "Wat is er allemaal met me gebeurd?", maar om de hamvraag: "Waarom is dit met me gebeurd?"
 
 Voel je het verschil?

Het belangrijke verschil tussen deze twee, is dat de eerste vraag extern gericht is, dus de aandacht is gericht op de narcist en je probeert het gedrag te verklaren en de tweede vraag is intern gericht, op jezelf en wat de reden is dat dit je overkomt. Die vraag is vele malen belangrijker. Waarom? Omdat je het gedrag van de narcist nooit zult kunnen begrijpen, want jij bent geen narcist. Dus het is onmogelijk om in zijn of haar hoofd te kruipen. Het is zeker belangrijk om erover te lezen en je te informeren, vooral als je er nog maar net achter bent waar je inzit of hebt gezeten. Maar uiteindelijk is het voor je herstel op de lange termijn en de weg terug naar je"zelf" belangrijk om je op jezelf te gaan focussen en niet langer op de ander. Een ander kun je namelijk niet veranderen, alleen jezelf. Verander daarom je"zelf" en niet de narcist.
 
Wat ik  al eerder schreef, hoe moeilijk dit misschien ook klinkt, het gaat om verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid voor je"zelf".
 
Als je uit een relatie met narcistisch misbruik komt, is het belangrijk om eerst te verwerken. Alle pijn, alle woede, het gemis, het verdriet. Daarnaast is het heel belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Mensen die dit moeilijk vinden, kunnen als het ware blijven "hangen" in de boosheid, wrok of bitterheid. "Door hem of haar is mijn leven kapot gemaakt en zal ik nooit meer gelukkig zijn". 
Het is nooit te laat! Realiseer je dat die ander zoveel macht heeft, als jij toelaat. Het is mogelijk weer gelukkig te worden. Het is mogelijk weer blijdschap te voelen. Het is mogelijk weer te gaan vertrouwen!
 
Wat je daar onder andere voor nodig hebt, is: Acceptatie. Dit kan alleen als de narcist je met rust laat en/of niet meer in je leven is. Accepteren dat de narcist "vrolijk" verder gaat met zijn leven zonder blikken of blozen en je enorm veel pijn heeft gedaan, terwijl jij helemaal kapot bent. En dat is zwaar en moeilijk, maar niet onmogelijk.
 
Wat eveneens van belang is, is acceptatie en inzicht dat dit je overkomen is met een reden. En naar die reden moet je op zoek! Hier kan ik je bij helpen. Wat is de reden dat dit is gebeurd? Wat voor lessen kun je hier voor jezelf uithalen? Dan zul je je als mens verder ontwikkelen.

Je had het misbruik niet kunnen voorkomen, dat ligt niet aan jou. Niemand heeft het recht slecht met je om te gaan! Je kunt er echter wel jouw levenslessen uithalen. Waarom is dit jou gebeurd en wat kun je hiervan leren?

Dan ga je veranderen en kom je in contact met je eigen kracht in plaats van machteloosheid, leer je oprecht van je eigen authentieke zelf te houden in plaats van de ander boven jezelf te stellen en het allerbelangrijkste: je kunt weer liefde gaan voelen in je leven in plaats van pijn en verdriet!

Denk erover na: Hoe en wie wil je zijn en wat is daarvoor nodig?
http://www.narcismevrij.nl/
Charlotte van der Hoeven, Coaching-Training-
Charlotte-van-der-Hoeven, Coaching & Training is gespecialiseerd in coaching voor slachtoffers en training van hulpverleners w.b. narcistisch-misbruik en narcistische-mishandeling en narcisme, blog-narcistisch-misbruik, blog-narcisme, blog-narcistische-mishandeling, coach-narcistisch-misbruik, therapeut-narcistisch-misbruik, wat-is-narcisme