Charlotte van der Hoeven, Coaching en Training

Charlotte van der Hoeven, Coaching en Training
Narcisme-Expert | Expert Narcistisch Misbruik | Coach & Trainer

woensdag 15 april 2015

Is narcisme genetisch bepaald of niet?

 
Ondanks dat de meningen er over verdeeld zijn en er nog relatief weinig onderzoek gedaan wordt naar narcisme, terwijl het zo ongelooflijk speelt in deze maatschappij, blijft de vraag of narcisme genetisch bepaald is, zeer geregeld voorbijkomen.
 
Hier zijn twee verschillende visies op:
 
De ene groep beweert dat het te maken heeft met de opvoeding en dat er een trauma is opgelopen of dat er sprake is van verwaarlozing/emotionele mishandeling van het kind.
Of het kind werd juist te veel verwend en is als een koning of koninginnetje opgegroeid, waardoor het een groot ego heeft ontwikkeld en doordat hun ouders hen zo overwaarderen, kunnen deze kinderen geen enkele krenking of kritiek verdragen. 
 
De andere groep beweert dat er wel degelijk erfelijkheidsfactoren een rol spelen.
 
In mijn optiek spelen alle hierboven vermelde opties een grote rol bij narcisme.
 
Wat ik in mijn praktijk heel vaak tegenkom, is dat wanneer er sprake is van narcisme, ook de opa of oma, een oom of tante, of een vader of moeder hier aanleg voor heeft. Vaak zie ik het zelfs terug in hele takken van de familie, dus er is een hele lijn die dit doorgeeft aan elkaar. Dan kun je er niet aan voorbij gaan dat dit genetisch bepaald is als je er met je logisch verstand naar kijkt. Wat overigens niet wil zeggen, dat wanneer er een narcist in de familie is, meteen de hele familie narcistisch is! Want dat is weer de andere kant van de medaille. Wanneer er een narcist in de stamboom voorkomt, wil dat niet automatisch zeggen dat de rest van de familie per definitie ook narcistische trekken vertoont. Wat het dus tegelijkertijd heel moeilijk maakt om een duidelijke oorzaak aan te wijzen waar narcisme zijn oorsprong vindt.
 
Ook de andere kant kom ik vaak tegen; de narcist in kwestie is in zijn vroege kinderjaren enorm verwaarloosd, soms zelfs mentaal en fysiek mishandeld, wat ervoor heeft gezorgd dat hij of zij dit gedrag op latere leeftijd ook gaat inzetten. Puur, omdat hij/zij niet anders weet hoe te communiceren met de ander en een sterk afweer-/overlevingsmechanisme heeft ontwikkeld: "Eten of gegeten worden". Of de narcist heeft als kind ontdekt dat wanneer hij/zij manipuleert, ontkent of liegt, de ouders ditmaal niet boos worden en dus zet deze narcist op latere leeftijd, manipulaties, ontkenningen en list en bedrog in.
 
Ook hier geldt weer, ook de tegengestelde beweging kan het geval zijn; de narcist is in de vroege kinderjaren enorm door de ouders verwend, op handen gedragen, kon niks verkeerd doen en het kind stond voortdurend in de aandacht, waardoor deze is gaan geloven dat het eigen ik het centrum van de wereld is en alles op de manier moet gaan zoals deze het voor ogen heeft. Zo niet, dan lijdt dit tot conflictsituaties en zal alles worden ingezet om het alsnog op deze manier voor elkaar te krijgen.
 
De narcist heeft zich dus als het ware niet ontwikkeld van zijn vroege kindertijd naar de volwassenheid en is blijven steken in zijn emotionele ontwikkeling.
Het is dan ook niet zo gek dat de narcist op latere leeftijd nog steeds het gedrag vertoont van een klein kind dat zijn of haar zin niet krijgt.
 
Echter, factoren als: gebrek aan empatisch vermogen, geweten (waaronder schuld en berouw) en verantwoordelijkheidsgevoel zijn factoren die aantoonbaar niet tot nauwelijks ontwikkeld zijn bij narcisten in vergelijking tot de "gemiddeld normale mens". Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. (Zie voor meer uitleg het onderdeel "Narcisme en de wetenschap" op mijn website). Een interessant gegeven waar nog veel te weinig over bekend is, maar wel de moeite van het onderzoeken waard.
Door meer bekendheid en kennis te krijgen over deze persoonlijkheidspathologie zouden er misschien een stuk minder mensen slachtoffer hoeven te worden van narcistisch misbruik en er meer duidelijkheid, begrip en er- en herkenning zijn voor alle partijen.
http://www.narcismevrij.nl/
Charlotte van der Hoeven, Coaching-Training-
Charlotte-van-der-Hoeven, Coaching & Training is gespecialiseerd in coaching voor slachtoffers en training van hulpverleners w.b. narcistisch-misbruik en narcistische-mishandeling en narcisme, blog-narcistisch-misbruik, blog-narcisme, blog-narcistische-mishandeling, coach-narcistisch-misbruik, therapeut-narcistisch-misbruik, wat-is-narcisme

3 opmerkingen:

 1. Volgens mij is narcisme niet genetische bepaald, maar wordt het door de opvoeding doorgegeven en is het in die zin dus wel erfelijk. Zeker als je een narcistische moeder hebt. Een moeder hoort haar kind te spiegelen, te bevestigen en emotioneel te voeden. Daardoor ontwikkel je een eigen identiteit. Een narcistische moeder kan dat niet, want ze heeft zelf geen identiteit. Die ontleent ze aan haar omgeving en ook aan haar kinderen. Dit is op zich al een jeugdtrauma. Waar je een narcistische gezin ook aan kan herkennen is dat er bijna altijd een kind wordt voorgetrokken terwijl een ander kind juist de zondebok is.
  Een narcistische opvoeding heeft altijd negatieve gevolgen op latere leeftijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Kan het zijn dat narcisme zich pas op oudere leeftijd manifesteert? Of dat er meer trekken van de stoornis aan het licht komen?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mijn beide ouders zijn narcistisch,doordat ik het bij hen herken nu,kan ik het herleiden naar grootouders,opa van moederskant en oma van vaderskant.Ik herken het ook bij ooms en tantes.Ook 3 van mijn broers en zussen hebben het.In mijn jeugd geestelijk en lichamelijk mishandeld en natuurlijk later ook last.Het contact is minimaal en ik heb gelukkig goede therapie gehad,waardoor ik nu een fijn leven en gezin heb!Enorm genieten voor mij. Lang ben ik erg bang geweest dat ik het ook was,maar dat is gelukkig niet zo!

  BeantwoordenVerwijderen